Saraylı Madeni Eşya

Merdiven Kullanım Kılavuzu

Blog

Merdiven Kullanım Kılavuzu

merdiven, kullanım, kılavuzu

MERDİVEN KULLANIM KILAVUZU

Önce; 
a) Bir merdiveni kullanmak için uygun durumda olduğunuzdan emin olunuz. Belirli tıbbi şartlar veya ilaç, alkol veya uyuşturucu alma merdivenin güvenli bir şekilde kullanılmasını engeller, 

b) Merdivenlerin kemer üzerinde veya bir kamyon içinde taşınması durumunda, hasar görmesini önleyecek uygun şekilde yerleştirilmelidir, 

c) Merdiveni sevkiyattan sonra ve ilk defa kullanılmadan önce bütün kısımlarının durumunu ve çalıştığını kontrol ediniz, 

d) Merdivenin kullanılacağı her iş günün başlangıcında merdivenin hasarlı olmadığının ve güvenli olarak kullanabileceğini kontrol ediniz, 

e) Profesyonel kullanıcılar için düzenli periyodik muayenelerin yapılması gereklidir, 

f) Merdivenin yapılacak iş için uygun olduğundan emin olunuz, 

g) Hasarlı merdivenleri kullanmayınız, 

h) Merdivende bulunan kurumamış boya, çamur, yağ veya kar gibi bulaşıkları temizleyiniz, 

i) Merdiveni kullanmadan önce, iş yerinde kullanıldığı ülkenin mevzuatına göre bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Merdivenin yerleştirilmesi ve kurulması 

a) Merdiven doğru konumda kurulmalıdır. Örnek olarak, dayamalı bir merdiven için bu, basamakları veya tırtıklı yüzeyleri seviyesinde doğru açıda (eğim açısı yaklaşık 1:4), katlamalı merdivende ise tam açılmış durumda kurulmaktır. 

b) Kilitleme tertibatları, varsa, kullanmadan önce tam olarak sabitlenmelidir, 

c) Merdivenler düz, engebesiz ve hareketsiz zemin üzerinde olmalıdır, 

d) Dayamalı merdiven düz kırılmaz bir yüzeye dayanmalı ve kullanmadan önce mesela bağlanmalı veya uygun bir tertibat kullanılarak sabitlenmelidir, 

e) Merdivenler asla yukarıdan konum değiştirilmemelidir, 

f) Konumlandırılması sırasında, merdivene çarpma riski (mesela yayaların, araçların, kapıların) dikkate alınmalıdır. Çalışma sahasında olması muhtemel kapılar (yangın çıkışı olmayan) ve pencereler sabitlenmelidir, 

g) Çalışma sahasındaki elektrik riskleri (baş üstünden geçen hatlar veya maruz kalınan diğer elektrik teçhizatı gibi ) tanımlanmalıdır, 

h) Merdivenler basamak veya parmakları üzerinde değil, kendi ayakları üzerinde durmalıdır, 

i) Merdivenin kaymasını önleyecek ilave etkili tedbirlerin alınması veya kirli yüzeyler yeterince temizlenmedikçe, merdivenler kaygan (buz, parlak yüzeyler veya önemli derecede kirlenmiş katı yüzeyler gibi) zemin üzerine konulmamalıdır. 

Merdivenin kullanılması 

a) Merdivenin tipine ait en büyük toplam yük aşılmamalıdır, 

b) Merdivenden sarkılmamalı, kullanıcı kayışın kopçasını yan kirişler içinde tutmalı, her iki ayağını aynı basamağın/parmağın üzerine koymalıdır, 

c) Dayamalı bir merdivenden daha yüksek bir yere, ilave sabitleme (bağlama veya uygun bir tespit tertibatı gibi) olmaksızın geçilmemelidir, 

d) Katlamalı merdivenler yüksekliği farklı olan yerlere geçiş için kullanılmalıdır, 

e) Dayamalı bir merdivenin tepedeki üç basamağı /parmakları üzerinde durulmamalıdır, 

f) Katlamalı bir merdivenin tepedeki iki basamağı üzerinde, bir platform veya el tırabzanı/küpeştesi olmadıkça durulmamalıdır, 

g) Dayamalı bir merdivenin yukarıya uzatılmış kısımda tepedeki dört basamağı/parmağın üzerinde durulmamalıdır, 

h) Merdivenler sadece kısa süreli hafif işlerde kullanılmalıdır, 

i) Gerilim bulunması önlenemeyen elektrikli işlerde iletken olmayan merdivenler kullanılmalıdır, 

j) Olumsuz hava şartlarında (kuvvetli fırtına gibi) merdiven kullanılmamalıdır, 

k) Çocukların merdivende oynamaması için tedbirler alınmalıdır, 

l) Çalışma sahası içinde olan kapılar (yangın kapıları hariç) ve pencereler sabitlenmelidir, 

m) Merdivenden inerken veya merdivene çıkarken yüzünüzü merdivene doğru döndürünüz, 

n) Merdivenden inerken veya merdivene çıkarken merdivene sıkıca tutununuz, 

o) Merdiven köprü olarak kullanmamalıdır, 

p) Merdivene çıkarken uygun ayakkabı giyiniz, 

q) Yanlamasına tesir eden aşırı yüklerden (mesela, tuğla veya betonun matkapla delinmesi) kaçınınız, 

r) Merdiven üzerinde, düzenli olarak ara vermeksizin uzun süre durmayınız (yorgunluk bir risktir), 

s) Yükseğe ulaşmak için kullanılan dayamalı merdivenler dayandığı noktadan itibaren en az 1 m yukarıya uzanabilmelidir, 

t) Merdiven kullanılırken hafif ve taşıması kolay teçhizat taşınmalıdır, 

u) Dayamalı merdivenlerde yanlamasına tesir eden (mesela tuğla veya beton gibi sağlam malzemelerin yandan delinmesinden) kaçınılmalıdır, 

v) Çalışırken merdivenden tutulmaya devam edilmelidir veya bu yapılamıyorsa ilave tedbirler alınmalıdır. 

Onarım, bakım ve depolama 
Merdivenlerin bakım ve onarımları uzman personel tarafından ve imalatçısının talimatlarına göre yapılmalıdır.
Onarım yetkili veya belgeleli kişiler tarafından yapılmalıdır.
Merdiveni onarmadan önce firma ile iletişime geçiniz.
Merdiven hasar görmeyecek şekilde saklanmalıdır.
Merdiven taşınırken çarpmaya ve düşmeye karşı korunmalıdır.

KONTROL PARAMETRELERİ    KONTROL SONUCU
Yan ayakların kontrolü          
Kilit mekanizmalarının kontrolü          
Topukluk kontrolü          
Yürüme platformu Kontrolü          
Plastik aksamın kontrolü          
Tekerleğin fren  kontrolü          
Etiket kontrolü          
Etiket düzgün yapıştırılmış mı?          
Ambalaj Kontrolü

merdiven, kullanım, kılavuzu